profilkitap.com’un sunduğu hizmetlerden faydalanmadan önce Kullanım Şartları ve Üyelik
Sözleşmesinin Eki işbu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş olmalısınız.
● İşbu sözleşme, kullanıcıların profilkitap.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hangi
amaçlarla kullanabileceğini tanımlar. Kullanıcılar tarafından verilen tüm kişisel bilgiler, bu
sözleşmedeki kurallar çerçevesinde değerlendirilir.

· Hangi Verilerinizi İşliyoruz?
● profilkitap.com’un işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na uygun olarak kategorize edilmiştir.
● Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, soyad, telefon, adres, e-posta adresi
● Konum Bilgisi: profilkitap.com’un hizmetlerini kullanmanız esnasında bizimle
paylaştığınız, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin bilgiler
● İşlem Güvenliği Bilgisi: “log in credential” bilgileri, parola bilgileri
● Pazarlama Bilgisi: Kullanıcı alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve
değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
● Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de
paylaştığınız yorumlarınız
● Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde anonim hale
getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve
bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın
gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru için bkz.
profilkitap.com Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (KVK Politikası).
● Bu sözleşme kuralları sadece profilkitap.com sitesinde geçerlidir. profilkitap.com
logosunu kullanan veya reklamını yapan sitelerin veya profilkitap.com sitesinden link
verilen veya reklamı yayınlanan sitelerin bu sözleşmedeki gizlilik kurallarına uyup
uymadığı konusunda profilkitap.com bir taahhütte bulunmaz.
● Kullanıcı profilkitap.com’a üye olurken kullandığı e-posta ve şifre gibi kişisel bilgilerini
korumak için gerekli tedbirleri almalı, güvenli bir İnternet bağlantısı ve tarayıcı (browser)
kullanmalıdır. Şifresini seçerken kolay tahmin edilir olmamasına dikkat etmeli, çok uzun
süre aynı şifreyi kullanmamalıdır. E-posta ve şifrenin ve dolayısıyla diğer üyelik
bilgilerinin kullanıcının dikkatsizliği sebebiyle başkalarının eline geçmesi durumunda
profilkitap.com’un sorumlu tutulamayacağı kullanıcı tarafından peşinen kabul edilir.
● profilkitap.com’da kullanıcının verdiği e-posta, adres, şifre gibi özel bilgiler kimse ile
paylaşılmaz. Facebook Connect aplikasyonu ile siteye giriş yapan üyelerin bilgileri de bu
gizlilik kurallarına dâhildir.
● Kullanıcının başkalarıyla paylaşılmasına izin vermediği özel bilgiler sadece aşağıdaki
hallerde ve sadece ismi anılan kurumlara verilir:
● Kanunun öngördüğü hallerde öngördüğü mercilere
● Yetkili makamların yasal talepleri halinde ilgili makamlara.
● Kullanıcının fail veya sebep olduğu bir suçun veya zararın vukuu durumunda savcılık
veya kolluk kuvvetlerine veya talep halinde mahkemelere.
● Kullanıcıya bir gönderi yapılması gereğinde posta veya kargo şirketine sadece isim-
soyisim ve adresi.

● Bu haller dışında kişisel bilgiler kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
● profilkitap.com, bilgilerin tek tek kime ait olduğunu gizli tutmak şartıyla kullanıcı
bilgilerinden istatistikler çıkarabilir, bu istatistikleri yayınlayabilir ve üçüncü şahıslarla
paylaşabilir. Ayrıca profilkitap.com bu bilgileri analiz ederek kullanıcı hareketlerini
değerlendirmek, site içerik ve hizmetlerini düzenlemek ve geliştirmek için kullanabilir.
● profilkitap.com’a ilk girişinizde, bilgisayarınıza bir Çerez (cookie) gönderilir. Çerez
(cookie) sizi ayrı bir kullanıcı olarak gösteren küçük bir veridir. Bunu göndermenin amacı,
sonraki gelişlerinde sizi tanıyabilmek ve siteyi kullanmanızı kolaylaştırmaktır. Yasal bir
talep olmadıkça, cookie’ler vasıtasıyla sağlanan bilgiler kimse ile paylaşılmaz.
● profilkitap.com’da yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki tüm
haklar profilkitap.com’a aittir. profilkitap.com’da yer alan her türlü materyalin tüm fikri ve
sınai mülkiyet hakları saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden profilkitap.com’un iznini
almadıkça, profilkitap.com’un yer alan bilgi ve materyallerin belli bir kısmını veya
tamamını hiçbir mecrada kullanamaz.
● İşbu sözleşme, kullanıcı profilkitap.com’a üye olduğu anda yürürlüğe girer. Üye gerekli
bilgileri vererek üyelik sürecini tamamladığı an itibariyle bu sözleşmedeki koşulları
okumuş ve kabul etmiş sayılır. profilkitap.com bu sözleşmeyi dilediği zaman sona
erdirebilir. Değişiklikler profilkitap.com’da yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer ve üyeler
tarafından kabul edilmiş sayılır. Üye değişikliklerden haberdar olmak için gizlilik
sözleşmesini sık sık gözden geçirmeyi kabul eder.
● profilkitap.com’a başka bir web sitesinden yönlendirildiyseniz, isminiz, elektronik posta
adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız gibi size ait kayıt bilgilerini sizi yönlendirmiş
olan web sitesi ile paylaşabileceğiz. Yönlendiren web sitesinin kişisel bilgileri kullanma
şekline herhangi bir sınırlama getirmemiş bulunmaktayız ve sizi profilkitap.com’a
yönlendirmiş olan bir web sitesinin güvenlik ve gizlilik politikalarını incelemenizi tavsiye
etmekteyiz.
● Size ait bilgilerin öngörülen kullanım şekli ile ilişkili, doğru ve tam olmalarını sağlamak
üzere makul çabalar gösteriyoruz. profilkitap.com web sitesindeki profil sayfasından bu
bilgileri güncelleyebilirsiniz.
● İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.

· ·
Çerezler

● Sitemizin trafiğini arttırmak amacıyla çerezler (kullanıcı bilgisini, kullanıcı bilgisayarında
tutan özel dosya) kullanmaktayız. Kullandığımız çerezlerin bir çoğu oturumunuzu
kapatmanız sonrasında bilgisayarınızın belleğinden silinmektedir. Geriye kalan çerezler,
kullanıcılar sitemize tekrar giriş yaptığında kullanıcıyı tanıyabilmek, kullanıcıların
tercihlerini kaydetmek ve kullanıcıların eğilimlerini yakından izleyebilmek amaçlarıyla,
hizmetlerimizin kalitesini artırmak için kullanılır. Anlaşma yaptığımız kampanya
ortaklarımız bahsi geçen bu çerezleri kullanarak kullanıcı bilgilerini edinme, dağıtma ve
kullanma imkanına sahip değildir. Bu çerezler bizim tarafımızdan her türlü kontrol ile
geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu kontrollere göre virüs ya da bilgisayarlara
zarar verebilecek bilgiler ve veriler çerezler üzerinde bulunmamaktadır. Bunun yanında,
kötü niyetli kullanıcılardan gelebilecek olan yazılım ve önlenemeyen datalar ya da üyelik

işlemleri yaparken bilgisayarınızda var olan virüs ve/veya Truva atı gibi programlar
sebebiyle karşılaşabileceğiniz sorunlardan sunduğumuz çerezler nedeniyle herhangi bir
sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

· profilkitap’ta Kullanılan Çerezlerin Kategorileri
● Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile profilkitap.com’ın düzgün
çalışması sağlanmakta, internet sitesindeki problemli sayfalar ve alanlar tespit
edilmektedir.
● Oturum Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifre kullanarak internet sitesine
girdiklerinde, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde sürekli tanınması
sağlanarak, her sayfada yeniden şifre girme gereği ortadan kaldırılır.
● Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler, profilkitap.com’u ziyaret edenlerin
sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri gibi analitik verilerin üretimini
sağlayan çerezlerdir.

· profilkitap’ta Kullanılan Çerezler
● Reklam: Davranış ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla
kullanılmaktadır. (3 ay) Tarayıcı ayarlarını kullanarak kabul etmek ya da reddetmek
mümkünüdür.
● Facebook: Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi
ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. (2 yıl) Tarayıcı ayarlarını kullanarak kabul
etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
● Google analitikleri: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde
Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere
toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi
anlamamızı sağlar. Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu
çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz
konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir.
Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı tıklayabilirsiniz. (Son güncellemeden
itibaren 2 yıl) Çerezlerin Kontrolü https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout
● Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla
kullanılır. (İlk kurulumundan itibaren 1 yıl.) Tarayıcı ayarlarını kullanarak kabul etmek ya
da reddetmek mümkünüdür.

· Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?
● Kullanıcılar dilerlerse çerez dosyasının yerleştirilmemesini seçebilir veya çerez dosyası
gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
● Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
● Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Google Chrome
● http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
● Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookie
● MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
● Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

● Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Her Kullanıcı, işbu web sitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş
sayılacaktır.

profilkitap.com Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini
kullanabilirsiniz:

E-posta: bilgi@profilkitap.com
Adres: Yukarı Dudullu, Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı No:112, 34775 Ümraniye/İstanbul
Tel: (0216) 365 70 91