Niye Geldik Cihâne?

Gönlünde senin gayr ü siva sureti neyler
Lâyık mı bu kim Kâbe’ye büthane desinler

“Kalbinde dünya sevgisi bulundurmak var ya Kâbe’ye put sokmak gibidir. Sakın!” diyor, Şeyhülislâm.

Kalp, Allah’ın evidir. Kendi kıymetimizi bilirsek, neyin peşindeysek o kadardır
değerimiz.

Dünyayı kovalayanın değeri dünya kadardır.

Nedir dünya değeri?

Akıbetimiz ne olur?

Niye Geldik Cihâne? kitabı dil kullanımının inceliklerinin, sanatsal bütünlük ve anlam arayışının bu topraklardaki en sağlam temsili olan divan edebiyatını okura tanıtan önemli bir kaynak olma niteliğine sahip. Kitap sadece şiirin derin sularında dolaşmakla kalmıyor; insanın insana, doğaya, yaradana ve varoluşa bakışını da derinlemesine ele alıyor.


Hayati İnanç eserinde, birçok usta şairin kapısını çalıyor ve onların dillere destan beyitlerini şerh ediyor. Yazar; seferler, aşklar ve insan ilişkileri hakkında yazılmış sayısız beyitten en güzel belagat örneklerini incelerken okuru şiirde ahengin ve güzelliğin simgesi olan klasik edebiyatın eşsiz tınısıyla tanıştırıyor.
Mevlevi postnişinlerinden, velîlerden, kıymetli şairlerden söz açan yazar; Osmanlı Türkçesinin güzelliklerini de açığa çıkarıyor. Nâbî, Hicranî, Vecdî, Fennî gibi pek çok divan şairinin mısralarını, dizelerini masaya yatırarak bu kıymetli kalemlerin gizemli dünyasına adım atmamıza vesile oluyor. Hem divan edebiyatının ünlü “Yahya” mahlaslı şairleri hem de İstanbul semtlerinin ve Anadolu köylerinin esintisini özgün bakışıyla sayfalara taşıyor.


Klasik şiirin teknik yönlerini de gün yüzüne çıkaran kitap, günümüz şiiriyle divan şiirini hem düşünsel hem de dil bütünlüğü açısından karşılaştırabileceğiniz önemli bir kaynak.


Kitap, beyitlerin yapısını gözlemlemek, modern edebiyatta kaybettiğimiz dil ustalığıyla ilgili uyanışa geçmek, şiirlerin mânası üzerine kafa yorup başka âlemlerin kapısını aralamak için önemli bir fırsat sunuyor. Aşka ve hikmete dair kadim bilgilerin saklı olduğu bu şiir hazinesini bilim insanı titizliğiyle inceleyen Hayati İnanç, bilgisini ve deneyimini paylaşırken kelimelerin ardında saklanan gizli anlamı okuruna sanatsal bir yaklaşımla aktarıyor.

Kitapta Osmanlı hükümdarlarının şiirle olan bağlarını anlatan bölümler de yer alıyor. Dahası Hayati İnanç, yazın geçmişimizde pek bilinmeyen ve gereken değeri görememiş şairleri de keşfe çıkıyor. Niye Geldik Cihâne? tek solukta Türk edebiyatında derin eserler bırakmış şairleri tanımak, onların birbirinden güçlü beyitlerinin şerhlerini okumak için harika bir seçenek.


Hayati İnanç Kimdir?


1961 senesinde Denizli’nin Çameli ilçesinde hayata gelen Hayati İnanç, dört kardeşten en büyüğüdür. Büyük dedesinin kökeni Sudan’a dayanan yazarın babası devlet memuru olarak görev yapmıştır. İlkokul eğitimini Denizli’nin yine Çameli ilçesinde bitirmiş ve okul birincisi olarak mezun olmuştur. Lise öğrenimini Aydın Lisesinde tamamlayan Hayati İnanç, 1984 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
Avukatlık, yazarlık gibi sıfatları bir arada taşıyan Hayati İnanç, aynı zamanda yayıncılık, öğretmenlik, sunuculuk ve denetçilik gibi görevler de yapmıştır. TRT kanalında “Can Veren Pervaneler” adlı programı uzun süre sunmuştur. Türk edebiyatı ve divan edebiyatına dair birikimini genç kuşaklarla paylaşmayı şiar edinmiştir.