17 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor

Cam ve Elmas – Sadık Yalsızuçanlar

17,50 
Sadık Yalsızuçanlar’ın bilge Ebu'l-Hasan Harakânî’nin yaşamını çarpıcı bir dille ve neredeyse gerçeküstü bir düzlemde anlattığı Cam ve Elmas romanı yeniden okurlarıyla buluşuyor. Bir belgesel filmin çekimleri için Kars’taki Harakani dergâhına yolu düşen ekibin kameramanı, kentte gittiği yerlerde görüp işittiklerini zamanın ötesinde bir yerden, kalbinden anlatıyor.

Gezgin – Sadık Yazlsızuçanlar

21,00 
Deneme, araştırma, roman ve senaryo gibi birçok yazı alanında önemli çalışmaları bulunan, özellikle öykü alanında yapmış olduğu çalışmalarla tanınan ve eserlerinin bir kısmı dünya dillerine çevrilen Sadık Yalsızuçanlar, "Gezgin" adlı eserinde sözün bitip sükûtun başladığı yerle, sessizliğin dile geldiği mekânete kadar uzanıyor. Bu keşfi kendi ruhunda arayanlar için, her okunduğunda ayrı bir kurguyla ve hisle yaşanacak olan hikayeleri okuyucuyla paylaşıyor.

Yok Bişey – Sadık Yalsızuçanlar

17,50 
‘’DÜŞÜNMEK İSTEMİYORDU. DÜŞÜNDÜKÇE SIKIŞIYORDU. BİR YOL ARIYORDU. BİR PATİKA… BİR İZ… BU KARMAŞADAN ÇIKABİLECEĞİ, SADECE BU BOĞUNTUDAN KURTULMAK SOLUK ALMAK İÇİN BİR İZ ARIYORDU…’’

Vefa Apartmanı – Sadık Yalsızuçanlar

28,00 
Sadık Yalsızuçanlar, Hemşinli Tevfik’in Hemşin’den Vefa Apartmanı’na uzanan hikâyesinde, Tevfik İleri’nin yanı sıra tüm ailesine yaşatılan zorlukların satır aralarını ve bir devre tanıklık etmemizi sağlayacak olan Yassıada ve Kayseri Cezaevi günlüklerini okuyucuyla paylaşıyor.

Başçarşı’da Karşılaşmak – Sadık Yalsızuçanlar

17,50 
Başçarşı “Bosna’dan söz etmeye başladiğimizda, kendisi de balkanlardan olan Yahya Kemal’in deyişiyle, ‘hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde…’ Öyle ya, on dördüncü yüzyıldan itibaren Osmanlılarla birlikte başlayan İslamlaşma süreci, dalga dalga genişler ve ortada bizi, bir yüzük taşı gibi duran bosna’nın şahsında, muazzam bir iklimin içine taşır. Derler ki, Türkiye’de uzun süre yüz yüze görüşemeyen dostlar, bir gün mutlaka, Başçarşı’da karşılaşırlar…”

C’nin Hazırlanmış Hayatı

14,00 
DENEME, ARAŞTIRMA, ROMAN VE SENARYO GİBİ BİRÇOK YAZI ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI BULUNAN, ÖZELLİKLE ÖYKÜ ALANINDA YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALARLA TANINAN VE ESERLERİNİN BİR KISMI DÜNYA DİLLERİNE ÇEVRİLEN SADIK YALSIZUÇANLAR, “C’NİN HAZIRLANMIŞ HAYATI” ADLI ESERİNDE ŞEHRİN MERKEZİNDE YAHUT HAYATIN KENARINDA, EN GİZEMLİ GÖRÜNEN YÖNLERİYLE BİRTAKIM YAŞAMLARI, HER KİTABINDA OLDUĞU GİBİ YENİ BİR YAKLAŞIMLA OKUYUCUYLA BULUŞTURUYOR…

Uzakla Yakının Sınırında

14,00 
‘‘Uzakla Yakının Arasında’’ adlı eserinde okuyucu, mesafeler ve yokluğun gölgesinde açılan pencerede kendi kendine rastlama imkânı bulurken sınırların ötesinde bir yolculuğa çıkıyor…

Küçük Sırlar

14,70 
Sadık Yalsızuçanlar, "Küçük Sırlar" adlı eseriyle okuyucuyu bir yandan kimim ben sualinin cevabıyla buluştururken öte yandan aşkın, sevgilinin ve görmek fiilinin altında yatan asıl manayı aydınlatıyor.

Halvet Der Encümen

14,00 
Seninle doğrulur doğrulturduk saatlerimizi. Vakti gelince kizil bir hülya halinde şehrimizi, Şehrin bize ait olmayan çehresini, giderek bize ait Olduğunu öğrendiğimiz yer yüzünün yüreğini Kana boyardık .

Vadideki Balzac

17,50 
Bir gün çölde rastladığı Kays’a adamın biri. ‘ey vefalı sevgili!’ dedi. ‘gözün aydın olsun, Leyla’nın kabilesine gidiyorum. Söyleyecek bir sözün, bir haberin varsa götüreyim ona.’ Kays, ‘sakın!’ diye atıldı, ‘ onun yanında benim adımı anma . Onun bulunduğu yerde benim adımın anılması manasızdır.benim onun dışında varlığım, ondan başka bir adım yoktur.’

Ayan Beyan

14,00 
Deneme araştırma. Roman ve senaryo gibi birçok yazı alanında önemli çalışmaları bulunan. Özellikle öykü alanında yapmış olduğu çalışmalarla tanınan ve eserlerinin bir kısmı dünya dillerine çevrilen Sadık Yalsızuçanlar’ın "Ayan Beyan" adlı eserinde okuyucu, bir gizemi kovalarken çıktığı bu yolculukta yer alan her bir hikayede. İnsan ve insana ait olanın ötesine geçme imkanı buluyor.

Hiç

14,00 
Deneme ,araştırma.Roman ve senaryo gibi birçok yazı alanında önemli çalışmaları bulunan , özellikle öykü alanında yapmış olduğu çalışmalarla tanınan ve eserlerinin bir kismi dünya dillerine çevrilen sadik yalsizuçanlar , 'hiç 'adlı eseriyle okuyucunun hiç ve hiçlik kavramları üzerine düşünmesine zemin kazandırırken , ayni zamanda kahramanların düşünce dünyaları üzerinden sürdürdüğü keşfi , manevi , bir ilhama dönüştürüyor.